به گزارش خبرگزاری سایت ده آبادبه نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زاهد شفیعی با بیان این […]